Επαναπροσδιορίζοντας τον Αστικό Μεταβολισμό

Tο έργο STARDUST θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αστικοποίησης σχεδιάζοντας και υλοποιώντας καινοτόμες και έξυπνες λύσεις σε τρεις πόλεις “φάρους” – Παμπλόνα (Ισπανία), Τάμπερε (Φινλανδία), Τρέντο (Ιταλία) – μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης. Έπειτα, τέσσερις πόλεις “ακόλουθοι” – Κλουζ-Ναπόκα (Ρουμανία), Ντέρι (ΗΒ και Βόρεια Ιρλανδία), Κοζάνη (Ελλάδα), Λιτομέριτσε (Τσεχία) – θα προσφέρουν την πλατφόρμα για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων στρατηγικών για έξυπνες πόλεις ώστε οι ενέργειες του έργου να αντικατοπτρίζουν ολόκληρη την Ευρώπη.

3

Θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

  • Ανάλυση του δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την πόλη
  • Ανάλυση, αξιολόγηση, αναθεώρηση και παρακολούθηση του ΣΔΑΕ
  • Τηλεθέρμανση. Mελέτες για τη βελτίωση του δικτύου ΤΘ μέσω προσομοίωσης και βελτιστοποίησης με τη χρήση έξυπνων συστημάτων.
  • Ηλεκτροκίνηση. Μελέτες για την υλοποίηση δράσεων για την ηλεκτροκίνηση.
  • Πράσινες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας και συγκεκριμένα οι μελέτες για την έξυπνη αναβάθμιση μιας από τις δημοτικές πισίνες.